spor teknolojileri dikeyinde içerik ve bilgi üretimi ve alışverişinin sağlanması, ağ kurma ve işbirliklerinin teşvik edilmesi 

ve ilgili kişilerin ve paydaşların bir araya getirilmesi için çalışır.

 
1-01

Bilgi Üretimi ve Alışverişi

SportsTech Türkiye, içerik ve bilgi üretimi ve alışverişi yoluyla Türkiye’ deki teknoloji odaklı spor girişimciliği ekosisteminin desteklenmesine, gelişmesine ve büyümesine katkı sağlar.

3-01

Ağ Kurma ve İşbirlikleri

SportsTech Türkiye spor, teknoloji ve çapraz sektörlerde faaliyet yürüten kurum, organizasyon, startup ve insiyatiflerin ağ kurmalarını teşvik eder ve onların işbirlikleri oluşturmalarına yardımı olur.

4-01

Komünite Güçlendirme

SportsTech Türkiye, #SportsTech dikeyinde, birbirine yardım eden, ilham veren, fikirleri paylaşan ve meseleleri tartışmak için bir araya gelmek isteyen kişilere bir platform sunar.

Spor Teknolojisi podcast

Spor teknolojisini yakından takip etmek için, dinleyin.

Türkiye’ nin İlk ve Tek #SportsTech Topluluğu

Takip edin!